Detta är ett obligatoriskt fält
Detta är ett obligatoriskt fält
Ange ett giltigt förnamn
Ange ett giltigt efternamn
Vänligen ange en giltig e-postadress, exempelvis namn@example.com
Detta är ett obligatoriskt fält
Hoppsan! Du verkar redan vara registrerad med den här mailadressen. Logga in eller använd en annan mailadress
Detta är ett obligatoriskt fält
Ange ett giltigt lösenord
Lösenordet måste vara minst 6 tecken
Lösenordet får vara max 16 tecken
Vänligen se till att dina lösenord överensstämmer
Du har glömt att godkänna de allmänna villkoren
Lösenordet och/eller användarnamnet är felaktigt

Köpvillkor

Produktbeskrivning
Produktbeskrivning samt bilder på buketterna exemplifierar de blommor som levereras till beställaren. Blomsterprenumeration.se erhåller sig rätten att variera innehåll och utformning baserat på årstid och blomstertillgång. Buketterna motsvara alltid den produktbeskrivning som anges för respektive bukett.
Leverans

Blomsterprenumeration.se leverarar alltid till fri frakt (fraktfritt) inom storstockholmsområdet.

Nya beställningar måste läggas minst 3 dagar innan tilltänkt första leveransdag för prenumerationer, och minst dagen innan för engångsbeställningar. Uppsägning måste ske minst 3 dagar innan leverans för prenumerationer.

Prenumerationer levereras på måndagar samt fredagar mellan kl. 08:00 - 21:00. Engångsbeställningar levereras samtliga vardagar kl. 08:00 - 21:00. För företagskunder sker leveransen under kontorstid. Inga leveranser sker röda dagar, leverans sker då på den lämpligaste närliggande dagen.

I de fall mottagaren inte finns tillgänglig vid leveranstillfället lämnas blommorna vid dörren. Blomsterprenumeration.se ansvarar ej för eventuell förlust av blommor då mottagaren inte varit tillgänglig. Vid leverans till kontor, sjukhus, hotell och liknande lämnas blommorna i receptionen. Blomsterprenumeration.se ansvarar i dessa fall endast för leveransen fram till receptionen.

Beställaren ansvarar för att samtliga lämnade leveransuppgifter är korrekta samt kompletta. Vid felaktig eller icke komplett information, som leder till försening eller utebliven blomsterleverans, står betällaren för kostnaden och ersätts ej av Blomsterprenumeration.se. För att leveransadress skall betraktas som fullständig skall beställaren ange portkod och all övrig information nödvändig för leverans. Om fullständiga leveransuppgifter (så som portkod och motsvarande) ej är fullständiga avsäger sig Blomsterprenumeration.se ansvaret för att blommorna levereras i tid.

Blomsterprenumeration.se förbehåller sig rätten att kontakta mottagaren för verifiering av leveransuppgifter.

Under extrema väderförhållanden förbehåller sig Blomsterprenumeration.se rättan att leverera på närmast lämpliga dag. Detta sker i sådana fall i samförstånd med mottagaren.

Vid tillfällen då Blomsterprenumeration.se inte levererat blommor i enlighet med överenskommelse, har kunden rätt att häva köpet.

Betalning

Blomsterprenumeration.se tillhandahålller betalningslösning via samarbetspartnern Stripe (stripe.com). Samtliga konto- och kreditkortsuppgifter behandlas av Stripe och kommer i inget tillfälle Blomsterprenumeration.se tillhanda.

Konto- eller kreditkortet debiteras automatiskt genom Stripe två (2) dagar innan kommande leverans. I samband med debitering kommer beställaren erhålla bekräftelse via email. I det fall kortet inte kan debiteras kommer ytterligare ett försök göras efterkommande dag. Misslyckas kortet att debiteras båda dessa gånger kommer ingen leverans att ske för detta tillfälle och ett nytt försök görs för nästkommande leverans i enlighet med vald prenumerationsintervall.

Samtliga prenumerationer löper tillsvidare och beställaren har vid varje givet tillfälle möjlighet att pausa alternativt avsluta sin prenumeration via Blomsterprenumeration.se's ”Mina Sidor”. Avslut eller paus av abonnemanget måste ske minst tre (3) dagar innan leverans.

Samtliga priser anges exklusive moms för företagskunder samt inklusive moms för privatpersoner.

Bedrägeri och falska beställningar polisanmäls.

Orderbekräftelse
I samband med att abonnemanget startas kommer en bekräftelse att visas i samband med beställningen. Vid varje debiteringstillfälle (två (2) dagar innan kommande leverans) kommer beställaren även att erhålla en orderbekräftelse för denna leverans. I de fall då konto- eller kreditkortet inte har kunnat debiteras erhålles ingen orderbekräftelse.
Ångerrätt

Ångerrätt gäller vid varje tillfälle, då rådande, lagstiftning. Ångerrätt gäller för ej utnyttjad tjänst och måste meddelas Blomsterprenumeration.se skriftligen minst tre (3) dagar innan tilltänkt leveransdatum.

I de fall kvalitét eller utförande av buketten inte motsvarar beställarens förväntnningar skall beställaren skriftligen meddela Blomsterprenumeration.se vid tillfälle för leveransen för att få detta åtgärdat.

Blomsterprenumeration.se följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer i en eventuell tvist.

Ursäktligt avtalsbrott (force majeure)

Blomsterprenumeration.se tillämpar enligt nedan ”ursäktligt avtalsbrott” (force majeure) i enlighet med § 10.2, avtalslagen.

(1) Ett avtalsbrott är ursäktligt om avtalsenlig prestation hindrats av en omständighet som legat utanför parts kontroll och som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

(2) Om hindret endast är tillfälligt, är avtalsbrottet ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

(3) När hindret är permanent bortfaller parternas skyldigheter att prestera. För återgång av redan utförda prestationer gäller § 5.7(2) och (3).

(4) Den part som inte presterar avtalsenligt och är ursäktad enligt ovanstående stycken, ska ge motparten meddelade om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet. Om sådant meddelande inte ges inom skälig tid efter det att parten fick kännedom om eller borde ha fått kännedom om hindret, är han skyldig att utge ersättning för den skada som motparten kunde ha undvikit om meddelandet lämnats i rätt tid.

(5) Inget i denna bestämmelse hindrar att en part innehåller sin prestation eller häver avtalet. Denna bestämmelse begränsar alltså endast parts rätt till fullgörelse, prisavdrag och skadestånd.

Personuppgiftspolicy

Blomsterprenumeration.se behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Begreppet ”personuppgift” innebär information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person.

De personuppgifter som kan komma att behandlas avser främst sådana uppgifter som möjligör Blomsterprenumeration.se att fullfölja sina åttaganden gentemot beställaren samt i kommunikation med beställaren. Beställarens uppgifter måste vara korrekta för att Blomsterprenumeration.se ska kunna uppfylla sina åtaganden mot beställare.

Cookies och IP-nummer
Blomsterprenumeration.se använder sig av så kallade ”Cookies” samt lagrar uppgifter om besökarens IP-adress. Detta sker för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och en väl fungerande hemsida. Cookies används bland annat vid inloggning samt när produkter läggs i varukorgen. IP-adressen används för analys av besöksstatistik i syfte att optimera besökarens upplevelse.
Beställ